Czym jest nośność rusztowania?

 Kategoria Blog

Niezależnie od typu wykorzystywanego rusztowania, każde z nich posiada wspólny element konstrukcyjny – pomost roboczy. To główna płaszczyzna rusztowania, wykorzystywana do przenoszenia ciężarów, przeprowadzania prac i służąca jako ścieżki komunikacyjne pomiędzy częściami rusztowania. O nośności rusztowania decyduje jego konstrukcja i związane z nią obliczenia wytrzymałościowe. Ważne jest zastosowanie się do zasad związanych z zachowaniem prawidłowego obciążenia rusztowania, aby praca przebiegała z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest zadbanie poprawny montaż detali konstrukcji, już na etapie jej posadowienia. Czym jest nośność rusztowania? Wyjaśniamy.

Spis treści:

  • Czym jest nośność rusztowania?
  • Najczęstsze błędy związane z eksploatacją rusztowań

We wpisie dowiesz się, czym jest nośność rusztowania, oraz jakie są najczęstsze błędy związane z eksploatacją rusztowań.

Czym jest nośność rusztowania?

Wartość obciążenia rusztowania powinna być dopasowana do charakteru pracy wykonywanej na rusztowaniu. Podczas określania klasy obciążenia, niezwykle ważne jest precyzyjne uwzględnienie rzeczywistych czynników, które będą oddziaływać na powierzchnię rusztowania. Czynniki, które należy brać pod uwagę podczas oceny klasy obciążenia, to waga narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonania pracy, obciążenia wynikające z użycia pracy maszyn obecnych na rusztowaniu, oraz przedmiotów ręcznych (jak np. taczka), oraz ilość pracowników obecna na rusztowaniu podczas realizacji zadania. Aby użytkownicy rusztowania zdawali sobie sprawę z maksymalnych dopuszczalnych obciążeń rusztowania, obowiązkiem jest umieszczenie na nim tablicy informacyjnej. Między stanowiskami pracy powinna zostać zachowana wymagana odległość (w poziomie – co najmniej 5 metrów).

Najczęstsze błędy związane z eksploatacją rusztowań

Konstrukcja pomostów rusztowań może różnić się sposobem montażu poszczególnych elementów i rodzajem użytego do produkcji materiału. Najczęściej możemy spotkać pomosty wykonane ze stali, aluminium oraz drewna, lub stworzone z połączenia wymienionych materiałów. Podczas montażu i korzystania z pomostów roboczych, możemy napotkać popularne błędy:
– nie zainstalowanie pomostu zabezpieczającego
– niedostosowanie wymaganych szerokości pomostu, do występujących na nim obciążeń
– brak tablicy informacyjnej o dopuszczalnym obciążeniu rusztowania lub nie stosowanie się do informacji o obciążeniu pomostów
– korzystanie z kilku poziomów rusztowania jednocześnie w obrębie tego samego pionu
– pozostawianie zalegających materiałów budowlanych na rusztowaniu, po zakończonej pracy
– narażenie najwyższego modułu rusztowania na działanie silnego wiatru
– wykorzystywanie wadliwych elementów konstrukcyjnych (popękane elementy drewniane pomostu)
– niepoprawny montaż newralgicznych elementów konstrukcji jak np. narożniki rusztowań
– brak mocowania pomostów drewnianych do podłoża
– wybrakowana balustrada wokół zamontowanych pomostów
– pozostawienie zbyt dużych przestrzeni pomiędzy pomostami roboczymi
– brak antypoślizgowych pomostów roboczych w okresie jesienno-zimowym