Jak prawidłowo zakotwić rusztowanie aluminiowe?

 Kategoria Blog

Aby zapewnić pracownikom bezpieczne wykonywanie zadań na wysokościach, niezbędne jest prawidłowe wykonanie kotwienia rusztowania. Pozornie nieistotne zmiany w kotwieniu zalecanym przez producenta, mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników poruszających się po platformach rusztowania. Nieumiejętnie wprowadzone modyfikacje konstrukcji, mogą doprowadzić do znacznego zmniejszenia nośności konstrukcji rusztowania. Rusztowania, które są montowane bezpośrednio przy remontowanym lub stawianym obiekcie, wymagają indywidualnego podejścia i uwzględnienia infrastruktury otoczenia. Jak prawidłowo zakotwić rusztowanie aluminiowe? Wyjaśniamy.

Spis treści:

  • Na czym polega kotwienie rusztowania?
  • Kotwienie rusztowań – najważniejsze zasady
  • Nieprawidłowe kotwienie rusztowań
  • Kotwienie a posadowienie rusztowania

We wpisie dowiesz się, na czym polega kotwienie rusztowania, jakie są najważniejsze zasady kotwienia rusztowań, czego wystrzegać się podczas kotwienia rusztowania oraz czym różni się kotwienie od posadowienia rusztowania.

Na czym polega kotwienie rusztowania?

Istotnym elementem montażu rusztowania, jest jego prawidłowe zakotwienie. Każde z rusztowań posiada opracowaną przez producenta instrukcję kotwienia konstrukcji do istniejącego obiektu budowlanego. W przypadku rusztowań nietypowych projektant konstrukcji powinien opracować rozmieszczenie kotwień, w taki sposób, aby zapewniały one stateczność konstrukcji oraz przenosiły obciążenia wynikające z działania siły wiatru. Większość nowoczesnych budynków posiada elewacje wykonane ze szkła lub kamiennych płyt, co wymusza stosowanie jak najmniejszej liczby kotwień. Należy pamiętać, iż układ kotwienia, który jest niezgodny z układem wskazanym przez producenta, może zostać uznany za konstrukcję nietypową, wymagającą opracowania indywidualnego projektu rozmieszczenia kotwień.

Kotwienie rusztowań – najważniejsze zasady

Projektując układ kotwień w danym rusztowaniu, projektant musi stosować się do określonych zasad. Przede wszystkim, kotwienie należy rozpocząć od drugiego poziomu rusztowania. Kotwy powinno się rozmieszczać w sposób symetryczny, obejmujący powierzchnię całego rusztowania. Kotwy rozmieszczamy co drugą kondygnację i co drugi pion rusztowania. Pion komunikacyjny powinien być zakotwiony co 4 metry, a usytuowanie zakotwień, powinno pozwalać na swobodne przemieszczanie się pracowników po konstrukcji rusztowania. Wszystkie ramy rusztowania, na których mocuje się zewnętrzne konsole rozszerzające, powinny być kotwione. Zakotwienie powinno być także wykonane jak najbliżej każdego węzła rusztowania, w sposób prostopadły do ściany.

Nieprawidłowe kotwienie rusztowań

Podczas kotwienia rusztowania aluminiowego, zabronione jest mocowanie zakotwień do rynien dachowych, ram okiennych czy rur spadowych, które nie zapewniają odpowiedniej stabilizacji rusztowania. Zabrania się stosowania lin i drutów ściągających oraz kotwienia pod kątem innym niż 90 stopni od ściany budynku, na którym przeprowadzane są prace. Na kotwach nie należy także umieszczać podestów roboczych, ponieważ nie przenoszą one sił rozłożonych w pionie. Zabrania się rozwieszania plandek i siatek ochronnych, na rusztowaniach aluminiowych, które nie posiadają odpowiedniego zakotwienia. Mogą one powodować obciążenie konstrukcji rusztowania i w konsekwencji jej zawalenie.

Kotwienie a posadowienie rusztowania

Posadowieniem rusztowania nazywamy proces montażowy, polegający na podparciu rusztowania na płaszczyźnie podłoża. Podczas posadowienia należy zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu i uwzględnić wszelkie nierówności podłoża. Konstrukcja posadowienia składa się z podkładu, stopy ramy oraz samej ramy. Przed posadowieniem powinno się dokonać obliczeń nośności gruntu, profilowanie i stabilizację podłoża. Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego spadku, który umożliwi odprowadzenie wód opadowych. Kotwienie to proces montażu rusztowania do ściany budynku, w celu zapewnienia jego stabilności i sztywności. Kotwienie ma za zadanie przenosić siły zewnętrzne działające na rusztowanie, z pominięciem przenoszenia sił pionowych.