Jak zamontować rusztowanie elewacyjne?

 Kategoria Blog

Rusztowania elewacyjne, to konstrukcje czasowe wykorzystywane na terenie praktycznie każdego placu budowy. Dzięki stabilnej strukturze sięgającej na duże wysokości, rusztowania elewacyjne umożliwiają wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych prac na wysokości. Pomosty robocze będące częścią konstrukcji rusztowania, pozwalają na sprawne poruszanie się pracowników po płaszczyźnie pionowej i utrzymują zgromadzone na wysokości niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Aby rusztowanie elewacyjne bezpiecznie pełniło swoją funkcję, należy je zamontować w określony sposób. Jak zamontować rusztowanie elewacyjne? Odpowiadamy.

Spis treści:

  • Montaż rusztowań elewacyjnych
  • Podłoże i posadowienie rusztowań elewacyjnych

We wpisie przeczytasz, jak powinien wyglądać poprawny montaż rusztowania elewacyjnego oraz jak powinno wyglądać podłoże i posadowienie takiego rusztowania.

Montaż rusztowań elewacyjnych

Osoby odpowiadające za montaż oraz demontaż rusztowań, powinny bezwzględnie posiadać określone uprawnienia, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo ich użytkowania. Uprawnienia tego rodzaju nadają wykwalifikowane ośrodki, po ukończeniu 80-cio godzinnego szkolenia i zaliczenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. Lista instytucji prowadzących szkolenia z montażu i demontażu rusztowań, jest dostępna na stronie Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn. Dokument który potwierdza pełne kwalifikacje pracownika do wykonywania rusztowań, występuje w formie wpisu do rejestru operatorów maszyn roboczych. Oznacza on, iż osoba uprawniona jest do montażu i demontażu każdego typu rusztowania metalowego, stalowego, aluminiowego czy jezdnego, niezależnie od ich gabarytów. Osoba odpowiedzialna za montaż i demontaż, powinna być wyposażona w środki ochrony indywidualnej, w postaci kasku ochronnego, obuwia ze wzmocnionymi noskami, rękawic, gogli, szelek bezpieczeństwa oraz linkę bezpieczeństwa.

Podłoże i posadowienie rusztowań elewacyjnych

Rusztowanie elewacyjne musi być montowane na konkretnym typie podłoża, o stabilnym charakterze i wyprofilowanej powierzchni. Podłoże powinno także zapewniać swobodne odprowadzanie nagromadzonej wody opadowej. Nachylenie podłoża na którym ma stanąć rusztowanie, nie powinno przekraczać 1%. Po dokładnym sprawdzeniu parametrów nawierzchni, przechodzi się do posadowienia rusztowania. Montaż rusztowania rozpoczynamy od ułożenia drewnianych podkładów, do których następnie mocuje się podstawę śrubową. Podkłady powinny być pozbawione spękań, wyszczerbień i muszą być wykonane z jednolitego kawałka drewna. Do podkładów montuje się stężenia, czyli rurki, z których składa się właściwa konstrukcja rusztowania. Rurki montujemy w pozycji pionowej, poziomej oraz poprzecznej, w zależności od rodzaju i wielkości rusztowania. Stężenia montuje się w taki sposób, aby odległość między węzłami rusztowania (skrajnymi, pionowymi końcami konstrukcji), nie była większa niż 10 metrów. Pozostałe połączenia rusztowania montuje się w linii przekątnej pomiędzy węzłami rusztowania. Stężenia powinny przebiegać zygzakiem na całej wysokości konstrukcji, ze wskazaniem aby sąsiednie moduły rusztowania, były rozmieszczone w przeciwnych do siebie kierunkach. Nawet bardzo niskie konstrukcje rusztowań powinny być rozstawiane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.