Jak zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych podczas pracy na rusztowaniu?

 Kategoria Blog

Zdrowie i życie pracownika, jest zawsze wartością nadrzędną nad terminem realizacji projektu i efektywnością prac. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas prac na wysokości, dotyczy nie tylko pracujących na rusztowaniu, ale wszystkich osób znajdujących się w pobliżu placu budowy. Statystyki wskazują, że wypadki na rusztowaniach zdarzają się zarówno wśród monterów rusztowań, pracowników przebywających na rusztowaniu jak i przypadkowych przechodniów. W przeciwieństwie do wykwalifikowanych pracowników, przypadkowy przechodzień nie odbył szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy w pobliżu rusztowania. Jak zapewnić bezpieczeństwo przechodniom, podczas pracy na rusztowaniu? Odpowiadamy.

Spis treści:

  • Praca na rusztowaniu a prawo
  • Ochrona pracowników użytkujących rusztowanie
  • Wyznaczanie strefy niebezpiecznej
  • Ochrona osób postronnych podczas pracy na rusztowaniu

We wpisie dowiesz się, czy praca na rusztowaniu jest uregulowana przepisami, jak powinna wyglądać ochrona pracowników użytkujących rusztowanie i na czym polega wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy na rusztowaniu. Przeczytasz także, jak powinna wyglądać ochrona osób postronnych, podczas pracy na rusztowaniu.

Praca na rusztowaniu a prawo

Jakiego rodzaju zagrożeń możemy się spodziewać podczas pracy na rusztowaniu? Na rusztowaniach najczęściej dochodzi do poślizgnięcia się, potknięcia, upuszczenia narzędzi i upadków z różnych wysokości. Zagrożenie dla zdrowia i życia powstaje także podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, których awarie mogą powodować ryzyko porażenia prądem. Czasami dochodzi także do przygniecenia przez ciężki sprzęt. Czy istnieją regulacje prawne dotyczące bezpiecznej pracy na rusztowaniu? Oczywiście. Należy do nich między innymi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26 IX 1997 roku, oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku.

Ochrona pracowników użytkujących rusztowanie

Aby pracownik mógł podjąć się robót budowlanych na rusztowaniu, niezbędne jest dopuszczenie konstrukcji rusztowania do eksploatacji. Oddanie rusztowania do użytku odbywa się poprzez komisyjne oględziny rusztowania i sprawdzenie wszelkich zabezpieczeń. Rusztowanie powinno zapewniać pracownikom bezpieczeństwo i swobodę pracy, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci ochrony indywidualnej. Każdy pracownik powinien odbyć szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z pracą na rusztowaniu i bezpieczeństwa pracy na wysokości. Oprócz odpowiedniego zabezpieczenia konstrukcji rusztowania, niezwykle ważna jest ochrona głowy. Obowiązkowo powinno stosować się kask ochronny, który skutecznie zapobiega wszelkim urazom głowy.

Wyznaczanie strefy niebezpiecznej

Prace na wysokości często odbywają się w pobliżu użytkowanych obiektów budowlanych i na uczęszczanym przez przechodniów terenie. Prowadzenie prac remontowo-budowlanych w centrum miasta, jest popularnym zjawiskiem. Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć obszar strefy niebezpiecznej, znajdujący się wokół rusztowania. Wyznaczona strefa wskazuje obszar, na którym może pojawiać się ryzyko dla zdrowia i życia przechodniów. Tego typu strefę wyznacza się za pomocą balustrad o wysokości 1,1 m – 1,5 m .

Ochrona osób postronnych podczas pracy na rusztowaniu

Często osoby postronne nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą poruszanie się po obszarze prac wysokościowych. Z tej przyczyny należy zastosować odpowiednie środki, które zapewnią ochronę również osobom postronnym. Poza wyznaczeniem strefy niebezpiecznej wokół terenu prowadzonych prac, zaleca się wyznaczenie pracownika, który na bieżąco będzie kierował ruchem pieszych. Rolą wyznaczonej osoby będzie informowanie o odbywających się pracach i o konieczności ominięcia niebezpiecznej strefy. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest zastosowanie daszków ochronnych i rozpięcie siatki nad płaszczyzną chodnika. Ich główną rolą jest zabezpieczenie przechodniów przed spadającymi z wysokości przedmiotami. Niezbędne jest także oznakowanie strefy prac, odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.