Jakie są wymagania dotyczące posadowienia rusztowań?

 Kategoria Blog

Przed wynajęciem oraz montażem rusztowania, należy odpowiednio przygotować podłoże, na którym stanie konstrukcja rusztowania. To niezbędna czynność, bez której bezpieczna praca na rusztowaniu nie będzie zapewniona. Stabilność konstrukcji gwarantuje zastosowanie się do kilku zasad. Jakie są wymagania dotyczące posadowienia rusztowań? Wyjaśniamy.

Spis treści:

  • Rodzaje rusztowań
  • Posadowienie a rodzaj podłoża

We wpisie dowiesz się, jakie wyróżniamy rodzaje rusztowań, oraz na jakim typie podłoża powinno odbywać się posadowienie rusztowania.

Rodzaje rusztowań

Rusztowania możemy podzielić ze względu na konstrukcję, funkcję czy rodzaj materiału z jakiego zostały wykonane. Najważniejsze rodzaje rusztowań jakie wyróżniamy to:
ramowe – czyli konstrukcje najczęściej wykorzystywane do wszelkich prac związanych z elewacjami budynków. Są usytuowane przy ścianie budynku i połączone z obiektem za pomocą kotw. Główne podpory rusztowania ramowego to płaskie konstrukcje ramowe, które pozwalają w łatwy i szybki sposób rozstawić rusztowanie do prac remontowo-budowlanych, jak np. rusztowanie warszawskie.
modułowe – w którym stojaki i poprzeczne łączenia stanowią osobne moduły, łączące się w całość za pomocą pozostałych elementów rusztowania. Połączenia modułów składają się na głowice i zamki klinowe, o specjalnie zaprojektowanym kształcie. Taki sposób łączenia umożliwia konstruowanie skomplikowanych konstrukcji rusztowań, które są głównie wykorzystywane w przemyśle.
ruchome – są przeznaczone do wykonywania prac bez konieczności demontażu i ponownego montażu konstrukcji w innym miejscu. Rusztowanie wyposażone w akcesoria ułatwiające przemieszczanie, takie jak koła, idealnie sprawdzają się na gładkiej płaszczyźnie i do przeprowadzania krótkotrwałych prac na wysokości.
rurowo-złączkowe, to rusztowanie dość pracochłonne w montażu i rzadziej wykorzystywane, jednak jest ono niezbędne do prac odbywających się przy nietypowych bryłach budynków.

Posadowienie a rodzaj podłoża

Przed posadowieniem rusztowania musimy odpowiednio zbadać lub przygotować podłoże, na którym ma się ono znajdować. Należy zapewnić odpowiedni odpływ wody opadowej oraz ustabilizować podłoże. Rusztowania montuje się na drewnianych podkładach, które powinny być nieuszkodzone i bez śladów spękań, co może prowadzić do rozluźnienia konstrukcji. Jeżeli rusztowanie ma zostać zamontowane na podłożu konstrukcyjnym takim jak dach, konstrukcja budynku itp. należy wcześniej dokonać niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych, dla konkretnych konstrukcji. Ciężar rusztowania nie może przekroczyć dopuszczalnej wagi maksymalnego obciążenia konstrukcji. Zdarza się także sytuacja, w której wymagane jest posadowienie rusztowania na chodniku lub a ulicy miasta. Jest to dozwolone jednak należy uprzednio zabezpieczyć miejsce pracy poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Rozstawienie poręczy, barierek, daszków ochronnych, taśm ograniczających i tablic ostrzegawczych to niezbędne czynności przed podjęciem prac na rusztowaniu znajdującym się na terenie miasta. Podkłady pod rusztowanie układamy prostopadle do elewacji budynku i dbamy o to, aby ciężar rusztowania był rozprowadzany po całej jego powierzchni.