Jakie są zasady bezpieczeństwa przy pracy na rusztowaniach?

 Kategoria Blog

Obowiązkiem każdego pracownika realizującego zadania na wysokościach, jest zachowanie najwyższej higieny pracy podczas wykonywania swoich obowiązków. Do tego typu działań zaliczają się wszelkie prace związane z renowacją budynków, montażem elektryki, prac remontowo-budowlanych, malowania, sprzątania i uszczelniania dachów. Przy tego typu pracach niezbędne jest szkolenie BHP i inne czynności, które mają na celu zapewnić najwyższe bezpieczeństwo osób znajdujących się na rusztowaniu. Jakie są zasady bezpieczeństwa przy pracy na rusztowaniach? Czym cechuje się praca na wysokości? Wyjaśniamy.

Spis treści:

  • Praca na wysokości
  • Obowiązki pracodawcy
  • Zanim rozpoczniesz pracę na rusztowaniu

We wpisie przeczytasz czym charakteryzuje się praca na wysokości, jakie są obowiązki pracodawcy związane z pracą na wysokości, oraz jakie czynności powinno się wykonać przed pracą na rusztowaniu.

Praca na wysokości

Ten rodzaj pracy zachodzi w momencie, gdy jej przebieg zachodzi na wysokości większej niż 1 metr nad poziomem gruntu. Na wzniesionym rusztowaniu powinny znajdować się balustrady złożone z poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości około 1,1 metra. Balustrada powinna zawierać także krawężnik o 15 cm wysokości i pośrednie poprzeczki, występujące między krawężnikiem a poręczą. Praca na rusztowaniach grozi upadkiem z wysokości, dlatego należy przestrzegać wszelkich niezbędnych zasad higieny pracy podczas wykonywania czynności. Podczas przeprowadzania robót budowlanych należy zastosować środki ochrony indywidualnej w postaci szelek, wszędzie tam gdzie nie ma możliwości montażu balustrad.

Obowiązki pracodawcy

Do głównych obowiązków pracodawcy należy określenie listy prac niebezpiecznych i ich systematyczne aktualizowanie. Określenie szczegółowych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy, szczególnie podczas wykonywania prac niebezpiecznych. Pracodawca powinien także sprawować nadzór nad nad przebiegającymi pracami remontowo-budowlanymi i zapewnić wszelkie niezbędne środki zabezpieczające. Niezbędne jest przeprowadzenie szkolenia zawierającego wymagania BHP, określenie podziału pracy i kolejność wykonywanych działań Brak stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy, może skutkować karą finansową dla pracodawcy, wstrzymaniem prac i poniesieniem dodatkowych kosztów przestoju. Inspektor pracy ma prawo przekazać sprawę do sądu, co grozi obciążeniem pracodawcy karą grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

Zanim rozpoczniesz pracę na rusztowaniu

Rusztowania aluminiowe mogą być instalowane i demontowane jedynie pod nadzorem osoby posiadającej określone uprawnienia. Niezbędny w tym celu jest plan montażu rusztowania i odpowiednie instrukcje. Przed dopuszczeniem do pracy rusztowania aluminiowego, należy dokładnie sprawdzić czy dopuszczalne obciążenie gruntu, na którym ma zostać posadowione rusztowanie, nie zostało przekroczone. Należy także dokonać oględzin samego rusztowania i oceny jego stanu technicznego, skupiając się na elementach takich jak łączenia, mocowania pomostów roboczych, zakotwień i stężeń. Rusztowanie może zostać dopuszczone do użytkowania, po odbiorze przez uprawnioną osobę lub kierownika budowy. Protokół odbioru technicznego powinien posiadać niezbędne informacja takie jak: dane użytkownika, funkcję rusztowania, maksymalne obciążenie pomostów i rusztowań, wykonawcę instalacji i datę rozpoczęcia użytkowania konstrukcji.