Uziemienie rusztowania aluminiowego

 Kategoria Blog

Rusztowania aluminiowe to konstrukcje, które umożliwiają bezpieczne przeprowadzanie prac remontowo-budowlanych. Zapewniają łatwy dostęp do elewacji, dachów i sufitów budynków, umożliwiając ich wygodną naprawę i konserwację. Planując prace na wysokościach, należy zadbać o wysoki poziom bezpieczeństwa pracowników. Ponieważ są to prace należące do szczególnie niebezpiecznych, należy wykonywać je pod odpowiednim nadzorem i z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa pracy. Montaż rusztowań powinien być wykonany przez osobę do tego upoważnioną i według dokumentacji udostępnionej przez producenta. Należy zadbać o odpowiednie uziemienie konstrukcji rusztowania, która ze względu na swoje wymiary i materiał wykonania, może być narażona na wyładowania atmosferyczne.

Spis treści:

  • Dokumentacja niezbędna przy pracach na rusztowaniu
  • Dlaczego należy stosować uziemienie rusztowań?
  • Zasady montażu uziemienia
  • Odległości i parametry

We wpisie dowiesz się, jak wygląda niezbędna dokumentacja przy pracach na rusztowaniu, dlaczego należy stosować uziemienie rusztowań, oraz jakie są zasady montażu uziemienia. Przeczytasz także, jakie są określone odległości i parametry dotyczące uziemienia rusztowań.

Dokumentacja niezbędna przy pracach na rusztowaniu

Dokumenty, które są wymagane do pracy na zamontowanym rusztowaniu, dotyczą nie tylko wysokich konstrukcji rusztowań fasadowych, ale także mniejszych rusztowań przejezdnych. Dokumentacja powinna obejmować:

  • Dokumentację Techniczno-Ruchową
  • Protokół odbioru rusztowania
  • Uprawnienia montażysty konstrukcji rusztowania
  • Protokół na wyrwanie kotew
  • Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych na wysokości
  • Protokół elektryczny skuteczności uziemienia

Dlaczego należy stosować uziemienie rusztowań?

Obecne przepisy zobowiązują do uziemiania konstrukcji budowlanych, wykonanych z elementów metalowych – w tym rusztowań. Powinny posiadać one zamontowaną instalację piorunochronną, która zabezpiecza konstrukcję przed realnym ryzykiem trafienia piorunem. Uziomami mogą być metalowe rury wodociągowe lub duże elementy metalowe znajdujące się pod powierzchnią ziemi. Metalowe rurociągi przebiegające równolegle do budynku, mogą być wykorzystane jako uziomy wielokrotne. Uziemienie należy stosować w przypadku rusztowań rozstawionych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Rusztowania znajdujące się wewnątrz pomieszczeń, mogą być narażone na porażenia prądem. Może do nich dojść poprzez uszkodzenie izolacji przewodów urządzeń elektrycznych tj. elektronarzędzia czy narzędzia spawalnicze.

Zasady montażu uziemienia

Każde rusztowanie wykonane z elementów metalowych, ustawione na zewnątrz, powinno być wyposażone w instalację piorunochronną. Konstrukcja rusztowania powinna być zgodna z instrukcją dostarczoną przez producenta oraz postanowieniami przepisów dotyczących posadowienia i montażu rusztowań. Budowle tego typu, powinny także być wyposażone w urządzenia piorunochronne, które chronią konstrukcję przed groźnymi wyładowaniami atmosferycznymi. W przypadku, gdy rusztowanie jest usytuowane przy ścianie budynku wyposażonego w instalację piorunochronną, dopuszczalne jest połączenie rusztowania z obecnym zwodem pionowym, urządzenia piorunochronnego budynku. W tym wypadku zezwala się na podpięcie do obecnego przy budynku piorunochronu, zamiast wykonywania indywidualnego urządzenia piorunochronnego do rusztowania.

Odległości i parametry

Między zwodami pionowymi, należy zachować odległości nie przekraczające 12 metrów. Zwody należy połączyć z uziemieniem przy pomocy przewodu odprowadzającego, wykonanego z taśmy miedzianej lub ocynkowanej. Wymiary taśmy powinny wynosić 3 mm x 20 mm. Możliwe jest także wykonanie przewodu odprowadzającego, z ocynkowanego drutu stalowego o średnicy 6 mm. Każda konstrukcja wykonana z rur stalowych, powinna być uziemiona. Uziemienie powinno być wykonane zgodnie z właściwymi przepisami o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych, o napięciu wynoszącym nie więcej niż 1kV. W przypadku pomiaru prądem przemiennym o częstotliwości 50 Hz, oporność uziemienia nie powinna przekraczać 10 V.